Cylinder Adaptor

Part NumberDescriptionProp 65 WarningNutNippleReg AdaptorCylinder SideRegulator Side
322CGA-200 to CGA-300 cylinder adaptorLearn More305-2305-315-1CGA-200 "MC" AcetyleneCGA-300 Commercial Acetylene
321CGA-200 to 90 CGA-510 cylinder adaptorLearn More305-2305-316-1CGA-200 "MC" AcetyleneCGA-510 POL Acetylene
324CGA-200 to CGA-510 cylinder adaptorLearn More305-2305-316-1CGA-200 "MC" AcetyleneCGA-510 POL Acetylene
305CGA-200 to 90 CGA-520 cylinder adaptorLearn More305-2305-3305-1CGA-200 "MC" AcetyleneCGA-520 "B" Tank
314CGA-200 to CGA-520 cylinder adaptorLearn More305-2305-3314-1CGA-200 "MC" AcetyleneCGA-520 "B" Tank
831CGA-280 to CGA-540Learn More284283415-1CGA-280 Medical MixturesCGA-540 Oxygen
840CGA-295 to CGA-440Learn MoreN/AN/AN/ACGA-295 Argon (LqW)CGA-440 Oxygen (LqW)
841CGA-296 to CGA-590Learn More29-229-3417-1CGA-296 Ind Mix (Oxygen)CGA-590 Industrial Air
304CGA-300 to CGA-200Learn More16-2 16-3302-1CGA-300 Commercial AcetyleneCGA-200 "MC" Acetylene
16CGA-300 to CGA-510Learn More16-216-316-1CGA-300 Commercial AcetyleneCGA-510 POL Acetylene
61CGA-300 to CGA-510Learn More16-216-316-1CGA-300 Commercial AcetyleneCGA-510 POL Acetylene
1690CGA-300 to 90 CGA-510Learn More16-216-3300-1CGA-300 Commercial AcetyleneCGA-510 POL Acetylene
316CGA-300 to CGA-520Learn More16-216-3301-1CGA-300 Commercial AcetyleneCGA-520 "B" Tank
806CGA-320 to CGA-580Learn MoreCO-2CO-3416-1CGA-320 Carbon DioxideCGA-580 Nitrogen
827CGA-346 to CGA-540Learn More14-214-3415-1CGA-346 AirCGA-540 Oxygen
828CGA-346 to CGA-580Learn More14-214-3416-1CGA-346 AirCGA-580 Nitrogen
843CGA-346 to CGA-590Learn More14-214-3417-1CGA-346 AirCGA-590 Industrial Air
808CGA-350 to CGA-580Learn More8283416-1CGA-350 HydrogenCGA-580 Nitrogen
1453CGA-410 to CGA-510Learn More410-2410-316-1CGA-410 Canadian AcetyleneCGA-510 POL Acetylene
872CGA-500 to CGA-CGA-540Learn More500-215-8415-1CGA-500 Medical MixturesCGA-540 Oxygen
873CGA-500 to CGA-CGA-580Learn More500-215-8416-1CGA-500 Medical MixturesCGA-580 Nitrogen
874CGA-500 to CGA-CGA-590Learn More500-215-8417-1CGA-500 Medical MixturesCGA-590 Industrial Air
320CGA-510 to CGA-200Learn More15-215-8302-1CGA-510 POL AcetyleneCGA-200 "MC" Acetylene
15CGA-510 to CGA-300Learn More15-215-815-1CGA-510 POL AcetyleneCGA-300 Commercial Acetylene
51CGA-510 to CGA-300 1 pieceLearn More15-215-815-1CGA-510 POL AcetyleneCGA-300 Commercial Acetylene
818CGA-510 to CGA-350Learn More15-215-8800-1CGA-510 POL AcetyleneCGA-350 Hydrogen
1516CGA-510 to CGA-410Learn More15-215-81516-1CGA-510 POL AcetyleneCGA-410 Canadian Acetylene
820CGA-510 to CGA-510Learn More15-215-8300-1CGA-510 POL AcetyleneCGA-510 POL Acetylene
315CGA-510 to CGA-520Learn More15-215-8301-1CGA-510 POL AcetyleneCGA-520 "B" Tank
306CGA-520 to CGA-200Learn More300-2306-1CGA-520 "B" TankCGA-200 "MC" Acetylene
319CGA-520 to CGA-300Learn More300-2300-315-1CGA-520 "B" TankCGA-300 Commercial Acetylene
317CGA-520 to CGA-510Learn More300-2300-316-1CGA-520 "B" TankCGA-510 POL Acetylene
318CGA-520 to 90 CGA-510Learn More300-2300-3300-1CGA-520 "B" TankCGA-510 POL Acetylene
832CGA-540 to CGA-346Learn More62631341-1CGA-540 OxygenCGA-346 Air
416CGA-540 to CGA-580Learn More6263416-1CGA-540 OxygenCGA-580 Nitrogen
802CGA-555 to CGA-510Learn More727316-1CGA-555 Propane (LqW)CGA-510 POL Acetylene
809CGA-555 to CGA-580Learn More7273416-1CGA-555 Propane (LqW)CGA-580 Nitrogen
810CGA-580 to CGA-320Learn More9215-8CO-2-1CGA-580 NitrogenCGA-320 Carbon Dioxide
830CGA-580 to CGA-346Learn More9215-81341-1CGA-580 NitrogenCGA-346 Air
811CGA-580 to CGA-350Learn More9215-8800-1CGA-580 NitrogenCGA-350 Hydrogen
415CGA-580 to CGA-540Learn More9215-8415-1CGA-580 NitrogenCGA-540 Oxygen
812CGA-580 to CGA-555Learn More9215-8414-1CGA-580 NitrogenCGA-555 Propane (LqW)
813CGA-580 to CGA-590Learn More9215-8417-1CGA-580 NitrogenCGA-590 Industrial Air
858CGA-590 to CGA-346Learn More9315-81341-1CGA-590 Industrial AirCGA-346 Air
815CGA-590 to CGA-580Learn More9315-8416-1CGA-590 Industrial AirCGA-580 Nitrogen